Kontakt

Dane teleadresowe:

Redakcja: 97-300 Piotrków Tryb ul. Stodolniana 6,
kom. 504 854 500
e-mail: ziemia.piotrkowska@ziemiapiotrkowska.pl
Wydawca: Media Press

Redaktor naczelny:

Bernard Matyjaszczyk